You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Midtjysk motorvej

En midtjysk motorvej på strækningen Løvel – Viborg - Klode Mølle igangsættes i 2026.

Motorvejen er en del af Infrastrukturplan 2035, som partierne i aftalen offentliggjorde den 28. juni 2021.

Vurdering af virkning på miljøet

Der afsættes 65 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af projektet, som omfatter linjeføringer øst og vest om Viborg.
VVM-undersøgelsen forventes igangsat i 2022.

Linjeføringen

Når resultatet af VVM-undersøgelsen foreligger, mødes parterne og tager endelig stilling til linjeføringen for projektet.
De 2 forslag til linjeføring kan du se her (pdf).

Vejdirektoratet vender tilbage efter sommerferien med mere information om mulighederne for fremrykket ekspropriation.

Økonomi

Til anlæg af motorvejen fra Løvel ved Rute 13 nord for Viborg til Rute 13 ved Klode Mølle nord for Bording reserveres en ramme på 3,9 mia. kr.

Forbindelse til Billund Lufthavn

Parterne er enige om at etablere en bedre forbindelse til Billund Lufthavn og afsætter derfor 2,0 mia. kr. til anlæg af en motorvej fra Give til Grindstedvej vest for Billund. Se kort fra projektoversigten (pdf).

Den resterende del af motorvejen

Parterne er herudover enige om, at den resterende del af den midtjyske motorvej kan prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner efter 2035.

Kontakt

Lene Jensby

Tlf: 87 87 51 05