You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Midtjysk motorvej

En midtjysk motorvej på strækningen Løvel – Viborg - Klode Mølle igangsættes i 2026.

Vejdirektoratet arbejder med forundersøgelser for den nye midtjyske motorvej fra foråret 2022 til efteråret 2024. Det er planen, at anlægsprojektet starter 2026.

Borgermøde i Viborg

Vejdirektoratet afholder borgermøde den 9. juni 2022, kl. 19.00 - 21.00 i VIBOCOLD Arena, Tingvej 5, 8800 Viborg.

Dine forslag og ideer

Du får mulighed for at komme med forslag og idéer til vejanlægget i høringsperioden fra 30. maj til 27. juni 2022.

Formålet med den nye motorvej

Formålet med motorvejen er at skabe bedre vejforbindelser samt aflaste Rute 13 og motorvej E45.

Ø1 - V2 eller 0+løsning

De endelige vejforløb og korridorer er ikke fastlagt endnu. Det skal ske på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen, som tager udgangspunkt i forslagene Ø1 og V2 fra forundersøgelsen. Desuden undersøges en 0+-løsning, hvor eksisterende veje udbygges og suppleres med nye veje på kortere strækninger.

Se kort over forslagene på Vejdirektoratets hjemmeside. (eksternt link)

Forbindelse til Billund Lufthavn

Infrastruktur-planen indeholder plan om at etablere en bedre forbindelse til Billund Lufthavn ved at anlægge en motorvej fra Give til Grindstedvej vest for Billund. Det arbejde forventes at starte i 2026.

Læs mere på finansministeriets hjemmeside. (eksternt link)

Den resterende del af motorvejen

Parterne i infrastrukturplanen er enige om, at den resterende del af den midtjyske motorvej kan prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner efter 2035.

Mere info om motorvejen

På vejdirektoratets hjemmeside kan du finde mere info om hele projektet, herunder miljøundersøgelser, økonomi, kort og foto og din mulighed for at komme med forslag og ideer.

Kontakt Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Spørgsmål til projektet skal rettes direkte til Vejdirektoratets projektleder

Link til vejdirektoratets projektleder

Kontakt i Viborg

Tina Haislund Guldberg

Tlf: 87 87 51 09