You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Privat fællesvej

Vedligeholdelse sker ved aftale mellem grundejere og andre, der er berettiget til at bruge vejen.

Uenighed løses ved vejsyn

Hvis du er grundejer eller vejberettiget og i er uenige om vedligeholdelsen på en privat fællesvej kan du bede kommunen om et vejsyn, hvor vi tager stilling til vejens vedligeholdelse. Vejsynet omhandler kun vedligeholdelsen. Der kan ikke tages stilling til tvister om vejret og hvem der har ødelagt vejen. 

Vi tager ud og ser på vejen og vurderer, om den trænger til at blive vedligeholdt og hvilken vedligeholdelse vi vil anbefale. Ofte indkalder vi til et vejsynsmøde, hvor parterne får lov at give sin mening til kende. Derefter laver vi et forslag til beslutning, som sendes i høring hos vejberettigede og grundejere.

Betaling for vejsyn

Byrådet har besluttet, at kommunens administrative udgifter til et vejsyn afholdes af de vedligeholdelsesforpligtigede, når dette er muligt.

Der er dog sat et loft på 15.000 kr. eksklusive moms, hvor eventuelle yderligere administrative omkostninger ikke opkræves.

 

Medlemmer af vejsynsudvalget

Vejsynsudvalget

Kontakt om vejsyn

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer