You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktindsigt

Offentlighedsloven sikrer alle borgere rettigheder til at få indsigt i sager i den offentlige forvaltning - også kaldet aktindsigt. Her på siden kan du læse om, hvordan du søger aktindsigt i en sag.

Enhver kan søge om aktindsigt

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over for eksempel kort, film eller tegninger.

Forvaltningsloven

Hvis man er part i en sag giver forvaltningsloven en videregående ret til aktindsigt. Eksempelvis kan der være personlige oplysninger, som man kun som part kan få aktindsigt i, mens andre f.eks. journalister ikke har denne ret.

Borger.dk

På www.borger.dk kan du læse mere om dine rettigheder til at få indsigt i sager. Du kan blandt andet finde oplysninger om aktindsigt og undtagelserne hertil.

Hvordan søger jeg om aktindsigt

Der gælder ingen formelle krav til, hvordan du anmoder om aktindsigt. Du kan derfor søge om aktindsigt ved at rette telefonisk eller skriftligt henvendelse til enten en sagsbehandler, en afdeling eller blot ved at skrive til Viborg Kommunes hovedpostkasse: viborg@viborg.dk.

Ønsker du at få aktindsigt i en sag, kan du med fordel henvende dig direkte til den sagsbehandler eller afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre. Her skal du oplyse, hvilken sag du ønsker aktindsigt i. Det er ikke nødvendigt at angive et sagsnummer for at kunne søge aktindsigt i en given sag.

Vil du vide mere om retten til aktindsigt

Reglerne om retten til aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven og forvaltningsloven på www.retsinformation.dk.