You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Aktindsigt

Offentlighedsloven sikrer alle borgere rettigheder til at få indsigt i sager i den offentlige forvaltning - også kaldet aktindsigt. Her på siden kan du læse om, hvordan du søger aktindsigt i en sag.

Som almen borger, har du ret til at søge aktindsigt

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og dækker også over for eksempel kort, film eller tegninger.

Forvaltningsloven

Hvis man er part i en sag giver forvaltningsloven en videregående ret til aktindsigt. Eksempelvis kan der være personlige oplysninger, som man kun som part kan få aktindsigt i, mens andre f.eks. journalister ikke har denne ret.

Borger.dk

På www.borger.dk kan du læse mere om dine rettigheder til at få indsigt i sager. Du kan blandt andet finde oplysninger om aktindsigt og undtagelserne hertil.

Hvordan søger jeg om aktindsigt

Der gælder ingen særlige krav til, hvordan du skal anmode om aktindsigt. Det kan ske mundtligt eller skriftligt - for eksempel via mail.

Hvis du ønsker at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til den sagsbehandler eller afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du vælge at sende en mail til Viborg Kommunes hovedpostkasse: viborg@viborg.dk.

Vil du vide mere om retten til aktindsigt

Reglerne om retten til aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven og forvaltningsloven på www.retsinformation.dk.