You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Integrationsrådet

Sider under Integrationsrådet

Integrationsrådet er et talerør for etniske minoriteter og skal medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund.

Hvad laver Integrationsrådet?

Integrationsrådet støtter byrådet i, at Viborg Kommune har en effektiv og sammenhængende integrationsindsats og kommer med forslag til, hvordan det kan gøres på den bedste måde.

Helt konkret arbejder Integrationsrådet med, at:

  • Alle borgere i Viborg Kommune skal være aktive medborgere med lige rettigheder og muligheder
  • Nyankomne flygtninge og indvandrere skal have en god start i Viborg 
  • Styrke mangfoldigheden og fællesskabet bl.a. via kulturelle og sportslige arrangementer 
  • Holde øje med og forholde sig til lokalpolitiske forslag, som omfatter etniske gruppers vilkår i Viborg
  • Inspirere og tænke nye tanker til gavn for alle i Viborg
  • Være talerør for de etniske foreninger og gruppe

Kontakt

Kontaktpersoner i Integrationsrådet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Sekretær

Niels Knudsen

ncbk@viborg.dk

Bettina Frimor

bhf@viborg.dk