You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Den politiske organisering

Viborg Byråd består af 31 medlemmer. Borgmesteren er formand for byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover varetager borgmesteren funktionen som øverste daglige leder af den samlede administration.

Udvalg

Byrådet har nedsat følgende udvalg:

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Børne- og Ungdomsudvalget
  • Landdistriktsudvalget
  • Klima- og Miljøudvalget
  • Teknisk Udvalg
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Ældre- og Aktivitetsudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget

Kompetencer og beslutninger

De enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af en række opgaver, ligesom udvalget laver forslag og indstillinger til byrådet. Kompetencefordelingen mellem fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt byrådet fremgår af styrelsesvedtægten.

Se styrelsesvedtægten her.

Overværelse af byrådsmøder

Medier og borgere har lov til at overvære byrådsmøder, dog ikke dem der holdes for lukkede døre.

Du kan se datoerne for byrådsmøder i Viborg Kommune her.