You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Den politiske organisering

Viborg Kommune ledes af et byråd, der består af 31 medlemmer. De 31 byrådsmedlemmer, er valgt for en fireårig periode, og den daglige ledelse varetages af borgmesteren, som er udnævnt af byrådet.

Fagudvalg

Byrådet i Viborg Kommune har Økonomi- og Erhvervsudvalget under sig. Her er borgmesteren automatisk udnævnt til formand.

Udover Økonomi- og Erhvervsudvalget er der følgende otte fagudvalg:

  • Børne- og Ungdomsudvalget  
  • Social- og Sundhedsudvalget  
  • Ældre- og Aktivitetsudvalget 
  • Kultur- og Fritidsudvalget 
  • Teknisk Udvalg 
  • Klima- og Miljøudvalget  
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Landdistriktsudvalget

 

Beslutninger og afgørelser

De fleste afgørelser i Viborg Kommune træffes af forvaltningen på baggrund af love og retningslinjer fra de politiske udvalg og byrådet.

Meget vigtige beslutninger eller beslutninger, der har store konsekvenser for den enkelte borger, træffes dog som regel af de politiske udvalg.

Overordnede spørgsmål har udvalgene ikke kompetence til at træffe afgørelse om, og de sendes til behandling i byrådet.

 

Generelle rammer for kommunens styrelse 

Viborg Kommune styres efter de paragraffer, der står i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune og forretningsordenen for byrådet. Disse er begge vedtaget af Viborg Byråd.

Se styrelsesvedtægt  

Overværelse af byrådsmøder

Medier og borgere har lov til at overvære byrådsmøder, dog ikke dem der holdes for lukkede døre.


Du kan se datoerne for byrådsmøder i Viborg Kommune her.