You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Forslag til kommuneplantillæg

På høringsportalen kan du finde idéfaser og forslag til kommuneplantillæg, som er i høring eller vedtaget for nyligt.

Forslag til kommuneplantillæg skal være i offentlig høring i mindst 4 uger. Her kan du komme med bemærkninger og ændringsforslag. Efter høringen beslutter byrådet, om tillægget skal vedtages.

Deltag i debatten

Åben høringsportal

I takt med, at der løbende vedtages tillæg til Kommuneplan 2017-2029, vil de blive indarbejdet i kommuneplanen.

Se alle kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017-2029

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer