You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets plan for udvikling i byerne og på landet.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny kommuneplan.

I den forbindelse kan byrådet vælge at ændre, hvor der i fremtiden kan være f.eks. boliger, virksomheder og grønne områder.

Kommuneplan 2017-2029

Læs gældende kommuneplan

Ny kommuneplan

Med Planstrategi 2040 har byrådet besluttet, at fokus i en ny kommuneplan skal være, hvordan vi skaber rammerne for det gode liv. Det handler om, hvordan kommunens arealer anvendes, og hvordan byerne indrettes.

Fokus på

Byrådet vil i arbejdet med en ny kommuneplan have et særligt fokus på:

 • Hvordan vi skaber en tættere by for at kunne understøtte den blandede by og det gode byliv samt for at begrænse brugen af landbrugsarealer.
 • Hvordan vi skaber en balance i, hvor der kan opføres nye boliger ift. hvor behovet er størst.
 • Hvilke krav vi stiller til antal og placering af parkeringspladser.
 • Hvordan vi kan skabe grønne områder i og omkring byerne.
 • Om udvalgte byer og landsbyer skal have en særlig status, fordi der er en særlig kulturhistorie.
 • Om arealer skal prioriteres til landbruget for at sikre produktion af fødevarer.

Tidsplan

 • November 2023/Januar 2024: Idéfase.
 • Primo/medio 2024: Temadrøftelser i politiske udvalg
 • Medio 2024: Behandling af idéer og forslag fra idéfasen
 • Ultimo 2024: Godkendelse af forslag til ny kommuneplan
 • Ultimo 2024/primo 2025: Offentlig høring
 • Primo 2025: Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

Politiske beslutninger

2024

Stillingtagen til balanceret vækst - ny Kommuneplan 2025-2036. Link til sag nr. 23 i byrådet den 26. juni 2024. 

Stillingtagen til idéer og forslag fra idéfasen - ny Kommuneplan 2025-2036: Link til nr. 22 byrådet den 26. juni 2024

Indledende drøftelse af byer og landsbyer med særligt værdifulde kulturmiljøer – ny Kommuneplan 2025-2036: Link til sag nr. 2 i Landdistriktsudvalget den 6. juni 2024

Temadrøftelse om byer og landsbyer med særligt værdifulde kulturmiljøer – ny Kommuneplan 2025-2036: Link til sag nr. 6 i Teknisk Udvalg den 5. juni 2024

Temadrøftelse om principper for fortætning – ny Kommuneplan 2025-2036: Link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg den 3. april 2024

Temadrøftelse af idéer og forslag - ny Kommuneplan 2025-2036: Link til sag nr. 19 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2024

Temadrøftelse om parkeringsnorm - ny Kommuneplan 2025-2036: Link til sag nr. 11 i Teknisk Udvalg den 28. februar 2024

2023

Igangsætning af ny kommuneplan: Link til sag nr. 13 i byrådet den 15. november 2023

Godkendelse af Planstrategi 2040: Link til sag nr. 18 i byrådet den 28. juni 2023

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer