You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Baggrund for Domkirkekvarteret

Med udgangspunkt i Domkirkekvarterets centrale placering i Danmarkshistorien, ønsker Viborg Kommune at udvikle såvel bygninger som byrum til en rejse gennem generationers historie, nutid og fremtid.

Viborg Kommune har ansøgt fonde om bidrag til udvikling af Domkirkekvarteret.

Danmarks historie

Viborgs historie er nemlig hele Danmarks historie, og byen har haft afgørende indflydelse på tre helt centrale begivenheder:

  • Formuleringen af Jyske Lov - fortale ved Gunner Bisp fra Viborg.
  • Reformationens danske flamme blev tændt i Viborg – af Hans Tausen.
  • Stænderforsamlingen 1834-48 for hele Jylland lå i Viborg og lagde grundstenen til moderne, dansk demokrati.

Dronefilm fra Domkirkekvarteret

Fotograf Jesper Aagaard har lavet denne film i september 2023.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen - Telefon 30 55 47 88