You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Domkirkekvarterets parkeringshus

Domkirkekvarterets parkeringshus indgår som et vigtigt element i udviklingen af Domkirkekvarteret til en samlet international destination.

Parkeringspladserne i parkeringshuset skal erstatte de nuværende parkeringspladser i byrummene. Det samlede antal parkeringspladser i området forøges ikke.

Central placering

Parkeringshuset skal placeres centralt ved indkørslen til Domkirkekvarteret og bl.a. muliggøre en tilgængelig adgang til Museum Wibergis og resten af Domkirkekvarteret.

Minikonkurrence

I foråret 2023 blev der afholdt en minikonkurrence om den arkitektoniske løsning af Domkirkekvarterets parkeringshus.

Byrådet har udpeget Cubo Arkitekter, som vinder af minikonkurrencen.

Læs byrådets behandling af sagen - Referat af møde 30. august 2023 pkt. 13

Skabe Domkirkekvarterets parkeringshus

Vores ambition er at:

  • Frigøre Domkirkekvarterets byrum og gader for trafik og parkering, så byrum kan omdannes og skabe mulighed for ophold og byliv.
  • Skabe tilgængelig, tydelig og nem adgang til Domkirkekvarteret gennem klar wayfinding og indretning.
  • Skabe et parkeringshus, som på den ene side gør meget lidt væsen af sig, men på den anden side er tydelig i opfyldelsen af sin væsentlige servicefunktion.
  • Skabe et parkeringshus med et arkitektonisk stærkt hovedgreb for facaden og udformning af tilstødende byrum og landskab, og med stor respekt for den omgivende, værdifulde kulturarv.
  • Skabe mere end bare et parkeringshus.
  • Skabe Domkirkekvarterets parkeringshus.

Offentlig privat partnerskab

Ved budgetforliget har Byrådet besluttet, at det skal undersøges om Domkirkekvarterets parkeringshus kan etableres som et Offentlig Privat Partnerskab - OPP-projekt.

Læs budgetforliget for 2024-2027.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen - Telefon 30 55 47 88