You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Overlund - visionsplan for skolegrunden og halgrunden

Byrådet har besluttet, at der skal laves en visionsplan for området. Borgerne er med i processen via et borgerpanel.

Med visionsplanen igangsættes et udbud af skolegrunden.

Borgerne er inddraget i processen via et borgerpanel.

Visionsplanen indeholder bl.a.:

 • En overordnet vision for områdets udvikling
 • Forslag til bebyggelsesplan med 1-2 etagers tæt-lave boliger og 3 etagers etageboliger baseret på principper om fællesskab og bæredygtighed
 • Fokus på forbindelse til nærområdet og grønne fællesskabsorienterede udearealer
 • Grundlag for kommende udbud og den videre planlægning af området.

Se et kort over området (pdf)

Læs om den politiske behandling af visionsplanen. Referat af byrådsmødet 11. oktober 2023 - punkt 13.

Baggrund

Skolen

Skolen står tom fra august 2024, når den nye skole Lysningen tages i brug. Grunden har en central og attraktiv beliggenhed. Den skal udbydes til salg og udvikles til boliger, som kan supplere det eksisterende boligudvalg i Overlund.

Der skal tages hensyn til de eksisterende kvaliteter i området og bidrage til at skabe nye sammenhænge.

Hallen

Aktiviteterne i hallen flytter over i Lysningen. Overlund Hallens og grundens fremtid er ikke besluttet. Der igangsættes for nuværende ikke udbud og planlægning. Visionsplanen viser halgrundens potentiale og fremtidige anvendelsesmuligheder og kan indgå ved en beslutning om halgrundens fremtid.

Borgerpanel og borgermøde

Borgerpanelet består af 11 repræsentanter for beboere i Overlund. De ved alle meget om lokalmiljøet og hverdagslivet i Overlund.

Borgerpanelet har bl.a. haft til rolle at anbefale, hvilken af to bebyggelsesplaner for hhv. skolegrunden og halgrunden, der skulle arbejdes videre med samt bidrag med indarbejdede ideer vedr. bygningshøjde, fællesskab, bæredygtighed mv.

Borgerpanelet kan blive et fortsat aktiv i forbindelse med den videre planlægning, som skal ske i løbet af 2024 i samarbejde med de udviklere, som skal realisere visionen for området.

Borgerpanelmøde 31. maj 2023

Viborg Kommune præsenterede rammesætning og to foreløbige skitseforslag for hhv. skolegrund og halgrund.

Borgerpanelets feedback var bl.a.

 • Vis hensyn og respektér lokale forhold.
 • Giv noget tilbage til byen.
 • Vær vedkommende for alle – ikke kun grundenes nye beboere.
 • Byg mindre – og fokusér på kvalitetsrige og rekreative udearealer, som indbyder til ophold og fællesskab for hele bydelen.
 • Vær ambitiøse på bæredygtigheden.
 • Få tilført variation og kvalitet i bebyggelserne
 • Vær opmærksom på fremtidig trafikmængde- og sikkerhed.

Borgerpanelet pegede på det skitseforslag, som Viborg Kommune anbefales at arbejde videre med.

Borgermøde 14. juni 2023

Der deltog ca. 30 beboere inkl. borgerpanelet.

Vi præsenterede,

 • et oplæg til de bærende visioner for omdannelsen af bydelen
 • skitseforslag på bl.a. bebyggelsesstruktur.

Vi lavede en workshop, hvor deltagerne havde mulighed for at komme med lokale borgeropmærksomheder til det videre arbejde med visionsplanen.

En borgeropmærksomhed er en bemærkning omkring noget, som betyder noget for dig, de nære omgivelser, Overlund eller Viborg som helhed og samfund.

Borgerhøring 28. juni – 14. august 2023

Viborg Kommune har givet alle borgere med interesse for byomdannelsen, mulighed for at komme med yderligere borgeropmærksomheder. Dette er foregået via borgerinddragelses-platformen Maptionnaire.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for processen: 

 • Gennemførelse af visionsproces og borgerrettet proces: april-juni 2023
 • Udarbejdelse af skitseforslag (oplæg til visionsplan): april-juni 2023
 • Nedsættelse og inddragelse af borgerpanel: maj-juni 2023
 • Borgermøde: 14. juni 2023
 • Borgerhøring: 28. juni – 14. august 2023
 • Udarbejdelse af endeligt forslag til visionsplan for området: august 2023
 • Politisk vedtagelse samt offentliggørelse af visionsplan, oktober 2023
 • Udbudsperiode, december 2023 - januar 2024
 • Politisk godkendelse af salg og igangsætning af planlægning, marts 2024
 • Udarbejdelse og politisk godkendelse af planforslag, 2. kv. 2024 4. kv. 2024
 • Endelig vedtagelse 1. kv. 2025
 • Salg af skolegrund 1. kv. 2025

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer