You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Baggrund og formål

Udviklingsplanen for Viborg Midtby skal danne rammerne for midtbyens ønskede fremtid og udvikling.

Strategisk udviklingsplan

Byrådet godkendte på et møde i august 2023 at sætte gang i udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Viborg Midtby. Udviklingsplanen skal erstatte Viborg Midtbyplan fra 2009 og danne rammerne for midtbyens ønskede fremtid og udvikling.

Overordnede formål med udviklingsplanen

  • At skabe øget engagement og fællesskabsfølelse omkring Viborg Midtby gennem inddragelse af borgere, interessenter og erhvervsliv
  • At styrke detailhandlen i Viborg gennem øget samarbejde og endnu bedre og bæredygtige byrum - at udvikle midtbyen som en destination
  • At skabe rammer for endnu mere byliv og aktivitet, herunder skal midtbyen både være attraktiv at bo i for børnefamilier og være et attraktivt mødested for studerende
  • At understøtte bosætning og turisme i hele kommunen gennem udvikling af en fælles destination med udgangspunkt i styrkepositioner som Domkirkekvarteret, Hærvejen og Unesco Creative City, herunder styrke både kulturarven, det skæve og kreative.

Udviklingsplanen skal med udgangspunkt i en bærende vision udstikke retningen for Viborg Midtbys fremtidige udvikling over de næste mange år, i en tid, som er præget af mange udfordringer og tendenser, men også med potentialer og muligheder.

Forventet tidsplan

  • Frem til september 2024: Borger- og interessentinddragelse
  • September - december 2024: Udarbejdelse af strategisk udviklingsplan
  • Januar - februar  2025: Politisk behandling af forslag til strategisk udviklingsplan
  • Marts - april 2025: Høring af forslag til strategisk udviklingsplan
  • Juni 2025: Endelig vedtagelse strategisk udviklingsplan

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer