You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Midtbymødet

Blev afholdt 23. maj 2024. En konference om byens liv, boliger, byrum og forbindelser.

Midtbymødet - en debat om midtbyens fremtid

Eksterne fageksperter holdt inspirationsoplæg om vigtige temaer som:

 • byens liv
 • byens boliger og byrum
 • byens forbindelser

 

Vigtigt fokus

Gennem hele debatten var der fokus på

 • klima
 • bykvalitet
 • bæredygtig udvikling.

Gense Midtbymødet i 10 små film

Mødet blev afholdt i Kassernehallen 23. maj 2024. Mødet blev livestreamet og optaget. Du kan derfor gense Midtbymødet.

Se de 10 små film, som du finder under hvert programpunkt i programmet herunder.

Program

17.30: Dørene til Midtbymødet åbner

18.00: Velkommen til Midtbymødet v. udvalgsformænd, Torsten Nielsen (TU) og Mads Panny (KFU)

Se optagelsen. Film1

18.10: Program og rammesætning v. moderator Anette Kold, bystrategisk rådgiver, Grandville

Se optagelsen. Film2

18.20: Viborg i udvikling – oplæg v. Britta B. Pørksen, Chef for Plan og Byggeri, Viborg Kommune

Se optagelsen. Film3

18.30: Tema A: Byens liv – med mødesteder og muligheder – oplæg v. Peter Bur Andersen, Partner og kreativ direktør, BRIQ

Se optagelsen. Film4

18.45: Tema A: Samtalestart med deltagelse af

 • Britta B. Pørksen – Chef for Plan og Byggeri, Viborg Kommune
 • Peter Bur Andersen, Partner og kreativ direktør, BRIQ
 • Helle Sørensen – Direktør, Vi er Viborg
 • Anders K. Kristensen (Kultur Anders) - Stifter af foreningen Kulturselskabet og lokal ildsjæl
 • Lars Stentoft - Direktør for Kultur og Udvikling, Viborg Kommune

Se optagelsen. Film5.

19.00: Break Out – Dialog og debat ved temastande

19.20: Tema B: Byens boliger og byrum – til hverdag og fest – oplæg v. Peder Baltzer Nielsen – Byplankonsulent og tidligere stadsarkitekt i Aalborg Kommune

Se optagelsen. Film6.

19.35: Tema B: Samtalestart med deltagelse af

 • Peder Baltzer Nielsen – Byplankonsulent og tidligere stadsarkitekt i Aalborg Kommune
 • Lene Christensen – Direktør, Bach Gruppen
 • Lars Hamann – Beboer i midtbyen
 • Trine Katrine Ribergaard Skammelsen – Afdelingsleder for Strategi og Udvikling, Viborg Kommune

Se optagelsen. Film7.

19.50: Break Out – Dialog og debat ved temastande

20.10: Tema C: Byens forbindelser – fuld fart og stille zoner – oplæg v. Filip Zibrandtsen, Partner i Urban Creators

Se optagelsen. Film8.

20.25: Tema C: Samtalestart med deltagelse af

 • Filip Zibrandtsen, Partner i Urban Creators
 • Jesper Laursen – Direktør, Erik Arkitekter
 • Hans Jørn Laursen, Direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune
 • Britt Bak Odgaard – Afdelingsleder for Trafik og Veje, Viborg Kommune

Se optagelsen. Film9.

20.40: Break Out – Dialog og debat ved temastande

21.10: Afrundende samtale med udvalgsformænd og oplægsholdere

Se optagelsen. Film10.

21.30: Tak for i aften

Midtbymødet modereres af Anette Kold, bystrategisk rådgiver, Grandville

Midtbymødet var opdelt i 3 dele

 1. En faglig del fra en hovedscene i form af oplæg med inspiration og temasamtaler som optakt til debat. 
 2. En dialog del fra temastande i et åbent samtaleformat – som er ramme om break outs, hvor input fra deltagere indhentes og talere fra scenen sammen med fagpersoner bemander stande. 
 3. En informativ del fra infostande, som formidler om processen for arbejdet med en strategisk udviklingsplan for Viborg Midtby samt udviklingen af styrkepositioner som Domkirkekvarteret og Viborgs status som UNESCO Creative City, herunder afviklingen af konkurrencer for børn, unge og det kreative miljø. 

Optagelse og billeder på Midtbymødet

Midtbymødet blev filmet med henblik på livestreaming og optagelse af konferencen, ligesom der blev taget billeder. Det gjorde vi for at:

 • sikre online deltagelse af borgere og interessenter, som er forhindret i fysisk deltagelse.
 • sikre borgere og interessenter mulighed for at opleve Midtbymødet efterfølgende.
 • dokumentere Midtbymødet og fortælle den gode historie internt og eksternt om Midtbymødet.

Læs mere om oplysningspligt og dine rettigheder her.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer