You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møder i Kystvandrådet

Medlemmer, referater og bilag fra møder i Kystvandrådet.

Medlemmer af Kystvandrådet

 • Forsyningsselskab i oplandet, Skive Vand, Ivan Drejer
 • Dansk Akvakultur, Rasmus Wittrup
 • AgriNord, Carl Christin Pedersen
 • Landboforeningen Midtjylland, Jakob Gade
 • Fjordland, Lars Kristensen
 • Foreningen Muslingeerhvervet, Henrik Nielsen
 • Dansk Skovforening, Anders Ahrenfeldt
 • Danske Vandløb, Lars Olsen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Gorm Wæhrens
 • Dansk Ornitologisk Forening, Poul Blicher Andersen
 • Danmarks Jægerforbund, Sabina Rohde
 • Limfjordens Sejlsport, Niels Sohn
 • Fjordklyngen, Hans Kurt Tougaard
 • Limfjordssammenslutningen, Aage Grynderup
 • Klimafonden Skive, Anne Mette Sørensen Langvad
 • LAG Skive-Viborg, Claus Bo Andreasen
 • Hjarbæk Sjægtelaug, Claus Skodborg
 • Friluftsrådet Limfjordsyd, Peter N R Madsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, Erik Haahr Nielsen
 • Formandskabet for Limfjordsrådet - formand, Henrik Dalgaard Christensen,Vesthimmerlands Kommune
 • Formandskabet for Limfjordsrådet - næstformand, Anders Bøge, Skive Kommune

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69