You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Teknisk baggrundsmateriale - Kystvandrådet

Notater om grunddata til scenarieberegninger og effekter af virkemidler

Notater om marine virkemidler og ændringer af slusepraksis af Virksunddæmningen og scenarier for fosfor reduktioner i delvandområderne

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69