You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokal Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

Læs forslag til en strategi for området omkring Ø i Viborg Kommune.

Lokal landskabsstrategi

Omkring 30 ildsjæle udgjorde den strategigruppe, der mødtes første gang i maj 2021.

Strategigruppen har i løbet af maj-august 2021 arbejdet intensivt sammen for at lave et forslag til en lokal landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid i området omkring Ø.

Læs forslaget, der blev behandlet af Byrådet 22. juni 2022. (pdf)

Offentligt møde 29. september 2021

Landskabsstrategien blev præsenteret for over 170 fremmødte fra både Randers, Favrskov og Viborg kommuner.

Det var en festlig aften, hvor der også var mulighed for at diskutere projekterne i strategien.

Links til slides fra mødet:

Baggrund

I april 2021 skød Viborg Kommune en proces i gang med at lave en lokal landskabsstrategi. Der blev afholdt et virtuelt møde med over 90 deltagere. Du kan gense møde og slides via links og dokumenter nedenfor.

Siden maj 2021 har ca. 30 personer med stærkt lokalt engagement deltaget i workshops, og bidraget til et udkast til en strategi.

Emnerne i strategien handler primært om landbrug, natur og rekreative steder. Hvor kan vi gå ture i ådalen? Kan naturen styrkes på våde landbrugsarealer? Hvordan værnes om den gode landbrugsjord?

Den lokale strategi hænger tæt sammen med det tværkommunale projekt om en regional landskabsstrategi for hele Nørreådalen, dvs. gennem Viborg, Favrskov og Randers.

Multifunktionel jordfordeling

Der arbejdes med jordfordeling i hele området omkring Ø. Både i forbindelse med Kvorning lavbundsprojekt, og i forbindelse med naturpleje i Nørreådalen.

Du kan høre mere om dette via det afholdte virtuelle møde i videoerne nederst på siden samt via de 3 nyhedsbreve i den grønne boks.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  • Jordfordeling: Erik Steen Kristensen, tlf. 24 81 29 53, mail: erikri@lbst.dk.
  • Kvorning Lavbund: Martin Nissen Nørgård, tlf. 93 56 41 00, mail: marno@nst.dk. 
  • Naturpleje: Eva Christensen, tlf. 87 87 55 71, mail: echr@viborg.dk.
  • Lokal Landskabsstrategi:

Læs mere

Møde 7. april: Del 1 – Introduktion

Møde 7. april: Del 2 – Lokal landskabsstrategi

Møde 7. april: Del 3 – Jordfordeling

Møde 7. april: Del 4 – Næste skridt og kontaktinfo

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69