You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokal Landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid

Strategi for lokalområdet omkring Ø i Nørreådalen.

Strategien sætter retning for udviklingen af ådals-landskabet omkring Ø midt i Nørreådalen og supplerer den regionale landskabsstrategi for hele ådalen fra Viborg til Randers.

Baggrund for projektet

I maj 2021 mødtes 30 ildsjæle i strategigruppen. Målet var at udarbejde et forslag til en lokal landskabsstrategi for området omkring Ø.

Der har været et stærkt lokalt engagement. Emnerne på workshops har primært været landbrug, natur og rekreative steder. 

Forslaget blev blev politisk behandlet i juni 2022.

Andre projekter i Nørreådalen

Denne strategi hænger tæt sammen med andre projekter i Nørreådalen.

Læs om

Videoer fra møde 7. april 2021 - Nørreådalen

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69