You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Regler for opstilling ved Folketingsvalg

Læs om hvad det kræver for at kunne stille op til Folketingsvalg, hvem der kan stille op og hvilke opstillingsformer, der findes.

Hvem kan stille op

Inden et parti kan blive opført på stemmesedlen, skal partiet være opstillingsberettiget. Det er også muligt at stille op uden for partierne.

Har du valgret til Folketinget, er du normalt også valgbar til Folketinget, med mindre du er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget. Du kan dog altid stille op til folketingsvalg uanset, om du måske ikke er valgbar pga. en tidligere straf eller lignende. Folketinget træffer selv afgørelse om sine medlemmers valgbarhed.

 

Partier der kan stille op

Et parti, der allerede sidder i Folketinget, når der udskrives valg, kan automatisk stille op til valget.

Hvis et parti ikke allerede sidder i Folketinget, skal det først være opstillingsberettiget. Det vil sige, at partiet først skal samle et antal underskrifter, der svarer til 1/175 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved sidste valg. Det svarer til omkring 20.000 underskrifter. Ved valget i 2015 blev der afgivet 3.518.987 gyldige stemmer. Derfor skal et nyt parti samle mindst 20.108 underskrifter.

Først når underskrifterne er indsamlet og videregivet til økonomi- og indenrigssministeren, kan partiet deltage i valget.

Løsgængere

De fleste kandidater ved folketingsvalg stiller op for et parti. Men man kan også stille op til Folketinget uden for partierne. Så er man løsgænger. Kun få stiller op som løsgængere, da det kræver mange personlige stemmer at blive valgt ind i Folketinget som løsgænger.

Opstillingsformer

Et parti, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg, kan opstille sine kandidater enten sideordnet eller kredsvis. Ved sideordnet opstilling opstiller partiet flere kandidater i hver opstillingskreds (dog ikke nødvendigvis i alle). Ved kredsvis opstilling opstiller partiet én kandidat i hver opstillingskreds. De to opstillingsformer kan også kombineres med hinanden inden for en storkreds.

Det er ved en lovændring pr. 1. november 2017 blevet muligt at kombinere den sideordnede opstilling med en prioriteret rækkefølge af kandidaterne på stemmesedlen samt blevet muligt at vælge, at det alene er personlige stemmer, der afgør, hvilke kandidater der bliver valgt. Den kredsvise opstilling kan som hidtil kombineres med partiliste.