You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvad sker der på valgdagen

Læs hvad der sker på valgdagen ved et kommunal- og regionalvalg, se hvem der kan stemme og find informationer til pressen.

Kommunal- og regionalvalg tirsdag den 16. november 2021

På valgdagen åbnes afstemningsstederne for stemmeafgivning kl. 08.00 og afstemningen slutter samme dag kl. 20.00.

Da mange borgere vælger at stemme mellem kl. 16.00 og 19.00 kan der dannes lange køer. Vil du derfor undgå at stå i kø og har du mulighed for det, anbefaler vi, at du stemmer på et andet tidspunkt i løbet af dagen.

Efter kl. 20.00 optælles stemmerne på de enkelte afstemningssteder. Resultaterne indberettes til valgsekretariatet på Viborg Rådhus, der offentliggør resultatet her på hjemmesiden. Der vil herefter ske indberetning til KMD's valgsystem.

Se hvilke afstemningssteder, der er i Viborg Kommune.

Løbende opgørelse af stemmeprocenter og valgresultater

I løbet af valgdagen opgøres stemmeprocenterne (antallet af borgere, der har stemt) for de enkelte afstemningssteder. Disse offentliggøres her på hjemmesiden ca. kl. 09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00 og 20.00.

På valgaftenen vil vi også på hjemmesiden og i valgcafeen løbende offentliggøre resultater fra kommunalvalget.

Valgcafé på Viborg Rådhus

Alle valginteresserede - både borgere og presse - er på valgaftenen velkomne i Viborg Kommunes valgcafé på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Valgcaféen åbner kl. 20.00.

De løbende resultater fra valgdagen suppleres i valgcafeen med prognoser for det samlede resultat.

Vi forventer at kunne offentliggøre resultatet af mandatfordelingen for de enkelte kandidatlister/partier ca. kl. 22.30 og at resultatet af den første optælling af kandidaterne foreligger omkring midnat.

Herefter offentliggøres en oversigt over, hvem der er de 31 medlemmer af det nye Viborg Byråd. Der tages forbehold for fintælling.

Fintællingsdagen

Den fælles fintælling for alle 17 afstemningssteder foregår dagen efter valgdagen i Stadionhallen, hal 5 og 6.

I løbet af eftermiddagen foreligger det samlede resultatet for kommunalvalget og regionsrådsvalget, herunder også kandidaternes personlige stemmer. 

Pressekontakt

Der er altid stor interesse fra pressen for at være til stede ved valget, og der er reserveret plads til pressen i atriet, ligesom der vil være kontaktpersoner fra kommunens kommunikationsafdeling til stede.

Pressen er selvfølgelig velkommen til at besøge afstemningsstederne. Ved ankomst kontaktes afstemningslederen på stedet.

Er du interesseret i at få tilsendt en mail, når resultatet foreligger, kan du oplyse din e-mailadresse til kommunikationschef Marianne Thingholm på mail: mt@viborg.dk