You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ophængning af valgplakater

Der må ophænges valgplakater fra den fjerde lørdag før valgdagen og indtil 8 dage efter valgdagen

Ophængning og nedtagning af valgplakater

Fra lørdag den 23. oktober 2021, fra kl. 12.00 må der ophænges valgplakater til brug ved kommunal- og Regionalvalget 2021.

Valgplakaterne (og de midler, der er brugt til at hænge dem op med - strips, snore mv.) skal være taget ned senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, det vil sige onsdag den 24. november, kl. 24.00.

Regler for ophængning

Reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal er vedtaget af Folketinget og kan ses i vejloven og privatvejsloven.

Læs mere om Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for ophængning af valgplakater.

Information fra Vejdirektoratet

På Vejdirektoratets hjemmeside kan du finde information, der konkret kan hjælpe dig med, hvor, hvordan og hvornår du må opsætte valgplakater.

Foruden information om lovgivningen inden for området, kan du blandt andet finde:

  • Illustration af regler om opsætning af valgplakater
  • Retningslinjer for placering af valgplakater (kan downloades en "Lommeguide" til smartphone)
  • Svar på de grundlæggende spørgsmål 

Ophængning af større plakater mv.

Som det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside, kræves der ikke forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, så længe at valgplakaten ikke er større end 0,8 m2.

Ønsker man at ophænge f.eks. større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder, skal der søges om tilladelse til dette hos den pågældende myndighed.

Ved ophængning på statsveje skal der søges tilladelse hos Vejdirektoratet. Og ved kommunale veje, skal der søges tilladelse hos kommunen. Ansøgningen sendes til Anton Villadsen, Teknik & miljø, av4@viborg.dk.

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning kan du kontakte

Anton Villadsen

Tlf: 87 87 51 14