You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme på afstemningsstedet og i stemmeboksen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du får hjælp til at sætte dit kryds.

På alle afstemningssteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler:

  • en sort filtpen
  • en ikke-håndholdt lup
  • en ikke-håndholdt LED-lampe

Derudover er det muligt på brevstemmested Viborg Rådhus, afstemningsstedViborg og afstemningssted Overlund at benytte:

  • hæve-/sænkebord og
  • forstørrelsesapparat med skærm (CCTV)

Alle har mulighed for at benytte brevstemmestedet Viborg Rådhus.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at ansøge Borgerservice om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i bopælskommunen.

Hvis du ønsker at skifte afstemningssted, kan du fra tirsdag den 19. oktober 2021 indsende/aflevere ansøgningsskemaet "Overførsel til et andet afstemningssted".

Frist for ansøgning

Ansøgningsskemaet skal indsendes/afleveres til Borgerservice i Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Skemaet skal være os i hænde senest mandag den 8. november, kl. 12.00.

Når din ansøgning er færdigbehandlet vil du få et skriftligt svar fra kommunen.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen, kan du læse mere om i ansøgningsskemaet.

Det kan oplyses, at alle afstemningssteder i Viborg Kommune er tilgængelige for handicappede. 

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan to valgtilforordnede eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet. Du kan selv have en personlig hjælper med, som hjælper dig under stemmeafgivelsen i stedet for den ene valgtilforordnede. 

Personlig bistand alene af én personlig hjælper

Efter en lovændring den 1. juli 2017 er det blevet muligt for dig som vælger, i visse tilfælde at forlange, at personlig bistand ydes alene af en person, som du selv har udpeget.

Dog er der 2 betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal selv udtrykkeligt kunne tilkendegive dit ønske herom, og det må ikke kunne misforståes.
  • Dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (konstaterbar: f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol, krykkestok, førerhund og lignende)
    (dokumenterbar: f.eks. ledsagekort, p-kort udstedt af Danske Handicaporganisationer eller en lægeerklæring mm.)

Det er muligt på alle valgsteder at få hjælp til at stemme uden for valglokalet i egen bil. 

Er du dårligt gående eller er du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende forhindret i at afgive din stemme inde i stemmelokalet, har du mulighed for at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet f.eks. i en bil eller bus parkeret lige ved afstemningsstedet.

Der vil være tilforordnede på stedet, der kan være behjælpelige.

Hvis du er smittet med COVID-19 eller er i særlig risiko og ikke ønsker at afgive din stemme indenfor på afstemningsstedet, har du også mulighed for at afgive din stemme udenfor valglokalet.

Der er opslag udenfor ved valgstedet med telefonnr. på en valgtilforordnet, du kan kontakte for at afgive din stemme udenfor.

 

Vi gør alt, vi kan for, at du trygt og roligt kan afgive din stemme ved kommunalvalget.

Se hvordan vi passer på hinanden.