You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvem kan stemme

Alle borgere, der har stemmeret og er optaget på en valgliste, kan stemme til kommunal- og regionalvalg.

Krav for at få stemmeret

For at få stemmeret skal følgende krav være opfyldt:

  • man skal være fyldt 18 år
  • man skal have fast bopæl i Danmark
  • Herudover skal du enten være dansk statsborger, statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, Island eller Norge, eller have haft bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste fire år for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg.

Når disse krav er opfyldt, kommer du på automatisk på valglisten. Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere og indeholder oplysninger om vælgerens navn, adresse og fødselsdato.

Følgende personer har uden valgret til kommunale og regionale valg

Undtagelsesvis kan der være personer, der ikke har valgret ved et kommunal- og regionalvalg. 

Der er tale om følgende undtagelser:

  • udlændinge, der er på tålt ophold
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25c)
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler vedrørende afgivelse af stemme, hvis du anmelder flytning i ugen op til valgdagen. Du kan på borger.dk se hvilke muligheder, du har for at afgive din stemme.

Her kan du også læse mere om stemmeret og valgbarhed til kommunale og regionale valg generelt.

Ved spørgsmål kan du kontakte

Jesper Riis

Jurist

Tlf: 87 87 80 27