You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vores værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale

Fundamentet for ledelse i Viborg Kommune består af 3 dele: Vores værdier, Ledelsesgrundlaget og den lokale MED-aftale. Dette i sammenhæng med at Byrådet har besluttet en sammenhængsmodel med 21 overordnede mål skaber retning og samarbejde på tværs i Viborg Kommune.

Hvad er sammenhængsmodellen?

Sammenhængsmodellen er besluttet af byrådet og har fem temaer:

  • Bæredygtighed
  • Vækst og socialt ansvar
  • Sundhed
  • Læring og Uddannelse
  • Oplevelser og fællesskaber 

Under hvert af temaerne er der formuleret konkrete mål, som skaber værdi for borgerne. 

Du kan læse mere om modellen på denne side

Viborg Kommunes værdier for ledelse og samarbejde

Viborg Kommune har efter en proces med involvering af ledere og medarbejdere godkendt 4 centrale værdier:

Mangfoldighed

Ordentlighed

Dygtighed

Mod

som grundlag for den værdibaserede personalepolitik på den enkelte arbejdsplads.

Hoved-MED har vedtaget ganske få fælles - og ret kortfattede - retningslinjer på områder, hvor det er mest praktisk. Derudover er det indlysende at regler fastsat ved lov, faglig aftale eller overenskomst skal følges.

På øvrige områder bruges de 4 værdier som guide i forhold til konkrete, situationsbestemte og individrelaterede ledelsesbeslutninger.

Det anbefales, at der decentralt kun i særlige tilfælde aftales bindende retningslinjer, der indsnævrer handlefriheden.

Der gives hånd

MED-aftalen

MED-aftale