You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vores værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale

I Viborg Kommune arbejder vi med værdier og har kun ganske få regler.

Viborg Kommunes værdier for ledelse og samarbejde

Fundamentet for vores daglige arbejde er værdierne, vores ledelsesgrundlag, den lokale MED-aftale og byrådets sammenhængsmodel. De fire centrale værdier i vores værdisæt er:

  • Mangfoldighed
  • Ordentlighed
  • Dygtighed
  • Mod

De fire værdier er dem, vi står på - og tror på - i dagligdagen. De er vores guide, når vi arbejder med ledelse og samarbejde på de enkelte arbejdspladser - og på tværs af organisationen.

Ud over de regler, der er fastsat ved lov eller overenskomst, har vi derfor kun meget få regler, som gælder for alle. Læs mere om vores værdier i ledelsesgrundlaget og den lokale MED-aftale

Vores model

Byrådets overordnede redskab til styring af Viborg Kommune hedder Sammenhængsmodellen.Den har fem temaer:

  • Bæredygtighed
  • Vækst og socialt ansvar
  • Sundhed
  • Læring og Uddannelse
  • Oplevelser og fællesskaber 

Under hvert af de fem temaer er der formuleret konkrete mål, som skal skabe værdi for borgerne og sætte retning for kommunens arbejde. 

Bliv klogere på Sammenhængsmodellen