You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dagtilbudsbestyrelsen i område Vest

Område Vest dækker over Vestre, Finderuphøj, Stoholm, Mønsted og Vestfjends.

Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen i område Vest

Navn

Repræsenterer

Mail

Telefonnummer

Christen Overgaard
(formand)

Bulderby i Viborg

co@nedia.dk 

21 86 08 60

Anne-Katrine Holm
(næstformand)

Børnehuset Åkanden i Vridsted

anne_kathrine@live.dk 

20 77 08 04

Torben Skov Simonsen

Børnehuset Fyrrevænget i Stoholm

torbenskovsimonsen@gmail.com 

52 58 36 80

Jane Køjborg Holm

Børnehuset Rørsangervej i Viborg

Jane_Nielsen100@hotmail.com 

61 26 65 06

Trine Wrist Poulsen

Børnehuset Prinsen i Viborg

trinewp@gmail.com 

27 36 70 08

Lykke Gram Thorsgaard

Børnehuset Søndergaard i Viborg

mirapigen@live.dk 

40 51 07 60

Sanne Quist Mortensen

Rådhushaven i Stoholm

sanne.quist.mortensen@gmail.com 

22 33 71 30

Kaja Toft Nielsen

Mønsted Børnehus

kacool13@outlook.dk 

27 63 72 10

Vakant

Specialgruppen Katholt og SE gruppen på Søndergaard

Kristina Houmøller Søgaard

Børnehuset Myretuen

kristinahoumoller@live.dk 

60 23 55 52

Majbritt Tinggaard

Dagplejere i område Vest

mk@sstaal.dk 

22 64 01 55

Lene Tange

Medarbejdere i børnehuse i område vest

lenetange@hotmail.com 

30 11 28 88

Majken Lund Thomsen

Ledere i område vest

madt@viborg.dk 

29 29 26 10

Michael Hall Larsen
(områdeleder)

Sekretær i bestyrelsen
(områdeleder)

milar@viborg.dk 

21 18 66 82