You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Private vuggestuer og børnehaver

Sider under Private vuggestuer og børnehaver

Du kan vælge at få dit barn passet i en af vores 13 private børnehuse, der både består af vuggestuer og børnehaver.

Hvordan får jeg plads i en privat institution? 

Du skal kontakte den private institution, som du ønsker, at dit barn skal starte i. Institutionen administrerer selv deres egen venteliste. 

 

Hvad betyder det, at institutionen er privat? 

Børnepasning i et privat dagtilbud ligger uden for kommunens regi. De, der er ansat i private dagtilbud, er hverken ansat eller lønnet af Viborg Kommune. De ansatte er derfor kun i yderst begrænset omfang en del af den fælles kompetenceudvikling, som vi gennemfører for de ansatte i kommunale dagtilbud.  

 

Hvad koster en plads i en privat institution? 

Prisen for en plads i en privat institution varierer. Det er den enkelte institution, som fastsætter prisen og opkræver dig direkte. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste. Loven gør det muligt at trække et eventuelt overskud ud af driften af det private dagtilbud. 

Du har mulighed for at få et økonomisk tilskud, der svarer til tilskuddet i den kommunale pasning. Det økonomiske tilskud kan dog aldrig overstige prisen i den private institution.

 

Tilsyn 

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med den private pasningsordning. 

 

Hvordan melder jeg mig ud af en privat institution? 

Det er op til den enkelte private institution at oplyse dig om deres opsigelsesvarsel. Du skal aftale med den enkelte institution, hvordan du melder dit barn ud.

Hvis dit barn skal overflyttes fra en privat institution til et kommunalt dagtilbud, skal du overholde det opsigelsesvarsel, som du har aftalt med den private institution. Dit barn kan ikke starte i et kommunalt dagtilbud, før det er udmeldt af den private institution.

Hvis dit barn flytter fra et kommunalt dagtilbud til et privat, skal I naturligvis også overholde opsigelsesvarslet i det kommunale dagtilbud, der er 1 måned fra hver den 1. i en måned. Hvis dit barn starter i det private dagtilbud, før opsigelsesvarslet i det kommunale dagtilbud er overholdt, vil kommunen ikke give tilskud til dit barn til den private institution. Den private institution har ret til at opkræve den fulde betaling af dig (både forældrebetaling og det beløb, som kommunen plejer at give i tilskud).

Du skal være opmærksom på, at udmeldelsen fra den private institution ikke sker automatisk.