You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Du har mulighed for at vælge private dagtilbud eller pasningsordninger til dit barn, fra dit barn er 24 uger gammel.

Private dagtilbud

Der findes følgende private dagtilbud:

  • Private pasningsordninger (jf. kap. 14 og 15 i dagtilbudsloven)
    • Selvstændig privat pasningsordning
    • Privat ansat i forældrenes eget hjem
  • Privat dagpleje (jf. §21, stk. 3 i dagtilbudsloven)
  • Private institutioner (jf. § 19, stk. 5 i dagtilbudsloven)
  • Fleksible pasningsordninger ved kombinationstilbud (jf. §85 a)