You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvis dit barn eller unge har et betydeligt og varigt handicap, autisme, ADHD eller udviklingshæmning kan en hensigtsmæssig løsning være et døgntilbud. Hvis vi vurderer, at dette er tilfældet, bevilger vi det til jer. Kontakt din sagsbehandler for nærmere rådgivning, før du kontakter et specifikt døgntilbud. Hvis dit barn får bevilget et døgntilbud, tager vi ud fra en faglig vurdering stilling til, hvilket tilbud der er bedst til dit barn.