You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ændret brug af bygninger

Hvis du ændrer på anvendelse af et lokale eller en bygning, vil det ofte kræve en byggetilladelse - selvom du hverken bygger om eller til.

Ændret anvendelse - eksempler

 • Fra bolig til erhverv – f.eks. liberalt erhverv i egen bolig
 • Fra erhverv til bolig
 • Fra garage til bolig
 • Fra uudnyttet tagetage til bolig/erhverv
 • Fra butik til restaurant
 • Fra lager til kontor
 • Fra kontor/lager til f.eks. fitness el. undervisning

Listen er blot eksempler, derfor opfordrer vi til, at du skriftligt kontakter os, for at høre om den påtænkte anvendelsesændring kræver byggetilladelse – Du skal sende din mail til: byggeri@viborg.dk

Inden du kontakter os

Du skal selv undersøge, om den nye anvendelse stemmer overens med de bestemmelser, der gælder for bygningen. Bestemmelserne kan stå i

Det erhverv, der må udøves på ejendommen, skal også følge bestemmelserne i bl.a.

 • byggeloven
 • planloven
 • beredskabsloven
 • miljølovgivningen 
 • arbejdsmiljølovgivningen.

En ændring af en bygnings anvendelse kan f.eks. udløse krav om

 • etablering af yderligere parkeringsarealer
 • opholdsarealer
 • krav om ændring af adgangs- og toiletforholdene.

Liberalt erhverv

Liberalt erhverv i egen bolig er tilladt, når erhvervet udøves af beboerne i huset. Ejendommens og kvarterets præg af boligområde skal bevares.
Du kan ændre en del af dit hus til liberalt erhverv uden byggetilladelse.

Det er muligt når følgende betingelser er opfyldt

 • Erhvervet kan kun etableres i boligarealet og dermed ikke i garage eller lignende.
 • Erhvervet skal drives af den, der bor i boligen. Der må ikke være ansatte i virksomheden.
 • Typen af erhverv, der kan etableres, er liberale erhverv. Liberale erhverv kendetegnes ved, at der ikke produceres eller sælges produkter, men udelukkende ydelser. Der kan nævnes ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed samt frisørsaloner og klinikker til terapi. 
 • Ingen gener for omkringboende.
 • Der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse.
 • Diskret skiltning og kun efter tilladelse fra kommunen.
 • Der er mulighed for parkering på egen grund.
 • Virksomheden skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området eller kommuneplansrammer.
 • Der må ikke være nogen form for udendørsoplag.
 • Der må ikke ske varetransport til og fra ejendommen. 

Du kan læse mere om hvilke erhverv, du må drive fra din bolig, i den kommuneplanramme og lokalplan, der er gældende for dit område.

Find lokalplaner her

Find kommuneplan her

Etablering eller ændring af butik

Hvis du vil etablere en ny butik eller ændre en butik, bør du altid kontakte kommunen. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er detailhandel, bør du ligeledes kontakte kommunen.
Der kan kun etableres butikker i overensstemmelse med gældende planlægning.

Du kan læse mere om kommuneplanens retningslinje for detailhandel.

Du skal være opmærksom på at det altid er ejers og evt. lejers ansvar at den nye anvendelse er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for ejendommen.

Du må ikke begynde på byggeriet, og du må ikke ændre anvendelsen, før du har en byggetilladelse.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00