You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ændret brug af bygninger

Ændrer du anvendelse af din bygning eller lokale, kan ændringen kræve byggetilladelse, selvom du hverken ombygger eller tilbygger.

Ændre anvendelse

Hvis du ønsker af ændre anvendelse af din bygning, betyder det, blandt andet at følgende ændringer vil kræve en byggetilladelse:

  • Fra butik til restaurant
  • Fra lager til kontor

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Etablering eller ændring af butik

Hvis du vil etablere en ny butik eller ændre en butik, bør du altid kontakte kommunen. Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er detailhandel, bør du ligeledes kontakte kommunen.
Der kan kun etableres butikker i overensstemmelse med gældende planlægning. Du kan læse mere om kommuneplanens retningslinje for detailhandel.

Byggelovens § 2 finder anvendelse ved:
"c. ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser".

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer