You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg - Taphede - Knud Porses Vej

Taphede er en helt ny og bæredygtig del af Viborg, der skyder op øst for byen. Det er et tiltrækkende boligområde midt i et naturskønt miljø med grønne områder, stier og regnvandshåndtering, hvor klima og kvalitet prioriteres højt. Taphede ligger midt i dejlig natur ved sø og skov, og med kun 4 km til Viborgs centrum. 

Området får hovedsageligt lavere byggeri, som især er tiltrækkende for børnefamilier og andre med blik for naturen. Det understreges ved, at Taphede ligger som en attraktiv del af Det grønne Ø, som omkranser Viborg by. Området afgrænses af Tjeleådalen mod nord, Nørreådalen mod syd og mod vest af Spangsdalen, som er en del af Viborg Naturpark. Der er levende hegn samt åbne og udyrkede landskaber med vandløb, mindre søer og en del mindre skovområder. 

De flotte bakker omkring Taphede er skabt af istiden, og der har været bosætninger siden bronzealderen. Området er en del af Viborgs rige Danmarkshistorie, og var centrum for Slaget på Taphede i 1334.  

Fakta om grunden

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

Ny kommunal børneinstitution er under planlægning til forventet åbning i 2026. 

Salget af parcellerne sker i øvrigt efter bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 15. marts 2021 om offentligt udbud af kommunens fast ejendomme.

Måleblad
Kort med grundens mål - Knud Porses Vej (pdf) 

Lokalplan
Lokalplan nr. 567 - Område til boliger og almen service syd for Randersvej i Taphede, Viborg Øst

Vejplan
Plan over vejene i området (pdf)
Kloakstik (pdf)

Kloak- og afvandingsplan
Koter på skelbrønde skal rekvireres hos Energi Viborg.

Grundejerforening
Der er medlemspligt til grundejerforeningen           

Elforsyning
N1 - Tilslutningsbidrag, 22.437,50 kr. indbetales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag 18.896,25 kr. inklusiv moms betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning
Viborg Varme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil

Kontakt

Trafik og veje - Byggegrunde

Tlf: 87 87 50 06