You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

5. Start- og udviklingspuljen

Byrådet afsætter i budgettet årligt en beløbsramme til en start- og udviklingspulje. Puljen kan anvendes til følgende formål:

  • nye initiativer
  • udviklingsarbejde
  • enkeltstående projekter

Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen.

Puljen administreres af Fritidsrådet.
Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål.

Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer.

Fritidsrådet kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab.

Fritidsrådet kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje.