You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

6. Afgrænsning

6.1. Hvem er omfattet af retningslinjerne?

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed inden for rammerne af folkeoplysningsloven, er støtteberettigede.
Forvaltningen afgør, om en forening er støtteberettiget.

6.2. Godkendelse af foreninger

Forvaltningen tager stilling til, om en forening kan godkendes på grundlag af bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Forvaltningen tager stilling på grundlag af foreningens vedtægter og eventuelt andre oplysninger om foreningens virke.

6.3. Støtteberettiget virksomhed

Fritidsrådet beslutter og afgrænser, hvad der er støtteberettiget, folkeoplysende virksomhed.

6.4. Beretninger

Foreninger skal som udgangspunkt ikke indsende årlige beretninger. Kultur- og Fritidsudvalget, Fritidsrådet og forvaltningen kan anmode om beretninger.