You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er et forum for foreninger i Viborg Kommune, hvis formål er at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter og arrangementer. Alle foreninger, der er medlem af Kulturelt Samråd, kan søge tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter eller arrangementer.

Kulturelt Samråd fordeler midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer, med det formål at formidle og støtte op omkring disse.

Det er bestyrelsen for Kulturelt Samråd, der optager foreningerne og fordeler midlerne. Det sker efter en ansøgning om tilskud, på baggrund af de vedtægter og retningslinjer, der er godkendt af Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur & Udvikling yder sekretariatsbistand til samrådet, og vil også kunne kontaktes for yderligere oplysninger. Se kontaktoplysningerne længere nede her på siden.

Alle foreninger, der hører hjemme i Viborg Kommune og er medlem af Kulturelt Samråd, kan ansøge om tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter og arrangementer.

For at kunne ansøge om tilskud eller underskudsgaranti, skal din forening være optaget og godkendt af Kulturelt Samråd. 

Hvis du ønsker at din forening skal optages i Kulturelt Samråd, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du kan finde her nederst på siden under 'Relevante dokumenter'. 

Ansøgningsskemaet om optagelse skal sendes ind sammen med foreningens vedtægter på mail: kj3@viborg.dk.

Det kan også sendes ind pr. post til:

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

På nuværende tidspunkt har Kulturelt Samråd to puljer:

1. Den ordinære pulje med ansøgningsfrist 2 gange om året – 15. februar og 15. september.

2. Puljen for Snapsting på 60.000 kr. med ansøgningsfrist den 24. marts 2020.

For ansøgning af den ordinære pulje er der følgende kriterier:

 • Aktiviteter eller arrangementer der omfatter og/eller tilgodeser hele Viborg Kommune prioriteres.
 • Initiativer til samarbejde foreninger m.v. imellem aktiviteter eller arrangementer prioriteres:
   
  • Der skal mindst være 35% egenbetaling til arrangementerne (det kan være i form af kontingenter, sponsorater, entreindtægter mv.)
  • En forening kan max. få 10% af samrådets budgetbeløb
  • Der ydes ikke tilskud til drift, så som administrationsudgifter (kontorhold) og tilsvarende udgifter
  • Foreningens eventuelle overskud på arrangementer støttet af Kulturelt Samråd i de 3 foregående år, modregnes
  • Allerede afholdte arrangementer støttes som udgangspunkt ikke
  • For enkeltarrangementer, der har et samlet budget på mere end 100.000 kr., skal der efterfølgende indsendes et revisorrevideret regnskab.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist to gange om året: 15. februar og 15. september.

Puljen for Snapsting er i år 2022 på 60.000 kr. 

Der gives tilskud til aktiviteter i forbindelse med Snapsting. Arrangementet eller aktiviteten skal passe ind i en af nedenstående kategorier:

 • Almindelig optræden i forbindelse med et andet arrangement til Snapsting.
 • Et arrangement, der tapper ind i Snapstings historie, forstået således, at foreningen stadig beskæftiger sig med sin kerneydelse, men giver den et tvist, så det er med til at styrke historiefortællingen om Snapsting.
 • Et samarbejde mellem to eller flere foreninger i Kulturelt Samråd.

Der kan maksimalt udbetales 12.000 kr. pr. arrangement. Ligeledes gøres opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få eksponering af sponsorer på scenerne i Snapsting.

Ugen for Snapsting starter fredag den 17. juni og slutter søndag den 26. juni 2022. De forskellige optrædener vil finde sted på forskellige datoer og steder i denne uge.

Ansøgningsfrist
Senest tirsdag 15. marts 2022.

Hvis din forening har modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges regnskab for aktiviteten. 

Der bliver udsendt et regnskabsskema fra forvaltningen i januar måned. Du kan også finde skemaet her nederst på siden under 'Relevante dokumenter'.

Skemaet skal senest være udfyldt og sendt ind den 15. februar til Kirsten Johansen på mail: kj3@viborg.dk.

Det kan også sendes ind pr. post til:

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

 

Bestyrelsen for Kulturelt Samråd pr. 26. januar 2021:


Formand Anders K. Kristensen
(Foreningen Kulturselskabet)
Vesterled 14, 8800 Viborg
Tlf. 51 27 07 40
Mail: anders@kulturselskabet.nu


Næstformand Karen Lintrup
(Viborg Kunstforening)
Sct. Nicolai Gade 4, 8800 Viborg
Tlf. 29 91 13 06
Mail: karenlintrup@gmail.com


Medl.formandskabet Sine Claudell
(Kulturrødderne)
Hobro Landevej 139, 8830 Tjele
Tlf. 98 54 54 55 / mobil 40 21 59 82
Mail: sine@enggaarden.com


Dorte Cederbek
(Viborg Big Band)
Gl. Århusvej 33, 8800 Viborg
Tlf. 61 65 53 12
Mail: cederbek@yahoo.dk


Henrik Holm
(Viborg Musikforening)
Sivhøjen 5, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 10 91 / mobil 23 20 30 91
Mail: hholm@live.dk


John Vistisen
(Vridsted Borgerforening)
Elmebakken 9, Vridsted, 7800 Skive
Tlf. 97 54 72 94
Mail: jlv@energimidt.dk


Karen Elisabeth Stub
(Historisk Forening for Viborgegnen)
Vinkelvej 82B, Bruunshåb, 8800 Viborg
Tlf. 86 67 37 71
Mail: stubsoerensen@energimail.dk


Mogens Ditlev
(Hald Ege Kulturforening)
Nonbo Hegn 4, 8800 Viborg
Tlf. 40 70 58 58
Mail: mt@privat.dk


Ole Høg
(Musikviften)
Tyttebærvej 22, 8850 Bjerringbro
Tlf. 40 30 90 99
Mail: ohoeg@grundfos.com

Kontaktpersoner

Kirsten Johansen

Ansvarlig for udbetaling af tilskud

Send sikker post

Tlf: 87 87 30 03