You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er et forum for foreninger i Viborg Kommune, hvis formål er at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter og arrangementer. Alle foreninger, der er medlem af Kulturelt Samråd, kan søge tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter eller arrangementer.

Kulturelt Samråd fordeler midler til kulturelle aktiviteter og arrangementer med det formål at formidle og støtte op omkring disse.

Det er bestyrelsen for Kulturelt Samråd, der optager foreningerne og fordeler midlerne. Det sker efter en ansøgning om tilskud, på baggrund af de vedtægter og retningslinjer, der er godkendt af Byrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur & Udvikling yder sekretariatsbistand til samrådet, og vil også kunne kontaktes for yderligere oplysninger. Se kontaktoplysningerne længere nede her på siden.

Alle foreninger, der hører hjemme i Viborg Kommune og er medlem af Kulturelt Samråd, kan ansøge om tilskud eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter og arrangementer.

For at kunne ansøge om tilskud eller underskudsgaranti, skal din forening være optaget og godkendt af Kulturelt Samråd. 

Hvis du ønsker at din forening skal optages i Kulturelt Samråd, skal du udfylde ansøgningsskemaet, som du kan finde her nederst på siden under 'Relevante dokumenter'. 

Ansøgningsskemaet om optagelse skal sendes ind sammen med foreningens vedtægter på mail: kj3@viborg.dk.

Det kan også sendes ind pr. post til:

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

Musikarrangementer

Diverse koncerter i kulturhuse, haller og kirker

Højskoleaften med musiker, forfatter og/eller foredragsholder

Musik ifbm. Muslingefestival

Kammermusik ved Hjarbæk Fjord

Jazzkoncerter

Børnekoncerter

Harmonikatræf

Viborg Musikalske Julekalender

Kordage

Korworkshops

Bespisning/ forplejning af hyrede kunstnere

Dirigent- og solisthonorar ifm. koncerter

Lokaleleje ifm. tilskudsberettigede arrangementer

 

Foredrag

Diverse foredrag

 

Udstillinger

Væveudstillinger

Rundvisninger Viborg Kunsthal 

Fernisering og udstilling Pakhuset

Forsikring ifbm. udstillinger

 

Andet

Dilettantforestillinger

Dramaworkshops

Filmaftener

Fortællinger (Viborg Fortællekreds)

Teaterforestillinger

Vikingemarked

Vægtergange

Administration, kontorhold

Allerede afholdte arrangementer

Bespisning/forplejning af gæster/deltagere

Blomster

Forsikringer

Køb af musikanlæg, musikinstrumenter

Leje af lokaler til generalforsamling

Markedsføring

Filmproduktion

Sangbøger

På nuværende tidspunkt har Kulturelt Samråd to puljer:

1. Den ordinære pulje med ansøgningsfrist 2 gange om året – 15. februar og 15. september.

2. Puljen for Snapsting på 60.000 kr. med 1 årlig ansøgningsfrist.

For ansøgning af den ordinære pulje er der følgende kriterier:

 • Aktiviteter eller arrangementer, der omfatter og/eller tilgodeser hele Viborg Kommune prioriteres
 • Initiativer, der understøtter, samarbejde i foreninger m.v. gennem arrangementer aktiviteter eller arrangementer prioriteres:
   
  • Der skal mindst være 35 procent egenbetaling til arrangementerne (det kan være i form af kontingenter, sponsorater, entreindtægter mv.)
  • En forening kan max. få 10 procent af samrådets budgetbeløb
  • Der ydes ikke tilskud til drift, så som administrationsudgifter (kontorhold) og tilsvarende udgifter
  • Foreningens eventuelle overskud på arrangementer støttet af Kulturelt Samråd i de 3 foregående år, modregnes
  • Allerede afholdte arrangementer støttes som udgangspunkt ikke
  • For enkeltarrangementer, der har et samlet budget på mere end 100.000 kr., skal der efterfølgende indsendes et revisorrevideret regnskab.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist to gange om året: 15. februar og 15. september.

Der gives tilskud til aktiviteter i forbindelse med Snapsting. Arrangementet eller aktiviteten skal passe ind i en af nedenstående kategorier:

 • Almindelig optræden i forbindelse med et andet arrangement til Snapsting.
 • Et arrangement, der tapper ind i Snapstings historie, forstået således, at foreningen stadig beskæftiger sig med sin kerneydelse, men giver den et tvist, så det er med til at styrke historiefortællingen om Snapsting.
 • Et samarbejde mellem to eller flere foreninger i Kulturelt Samråd.

Der kan maksimalt udbetales 12.000 kr. pr. arrangement. Ligeledes gøres opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få eksponering af sponsorer på scenerne i Snapsting.

Ugen for Snapsting starter fredag den 16. juni og slutter søndag den 25. juni 2023. De forskellige optrædener vil finde sted på forskellige datoer og steder i denne uge.

Ansøgningsfrist
Hvert år medio marts

Hvis din forening har modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd, skal der aflægges regnskab for aktiviteten. 

Der bliver udsendt et regnskabsskema fra forvaltningen i januar måned. Du kan også finde skemaet her nederst på siden under 'Relevante dokumenter'.

Skemaet skal senest være udfyldt og sendt ind den 15. februar til Kirsten Johansen på mail: kj3@viborg.dk.

Det kan også sendes ind pr. post til:

Viborg Kommune
Kultur & Udvikling
Prinsens Allé 5
8800 Viborg

 

Bestyrelsen for Kulturelt Samråd pr. 24. januar 2024:
(Bestyrelsen har konstitueret sig 24. januar 2024)


Formand Anders K. Kristensen
(Foreningen Kulturselskabet)
Vesterled 14, 8800 Viborg
Tlf. 51 27 07 40
Mail: anders@kulturselskabet.nu


Næstformand Mogens Ditlev
(Hald Ege Kulturforening)
Nonbo Hegn 4, 8800 Viborg
Tlf. 40 70 58 58
Mail: mt@privat.dk


Medlem af formandskabet Karen Elisabeth Stub

(Historisk Forening for Viborgegnen)
Vinkelvej 82B, Bruunshåb, 8800 Viborg
Tlf. 86 67 37 71
Mail: stubsoerensen@energimail.dk

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Ismail Hussein Hassan

(Viborg Internationale Forening)
Ellekonebakken 12, 8800 Viborg
Tlf. 26 51 84 16
Mail: ihviborg@hotmail.com


Kim Lynggaard
(Kulturkiosken/Viborg Blues og Musikforening)
Sejbækvej 8, 8800 Viborg
Tlf. 51 70 10 23
Mail: kimlynggaard@hotmail.com


Anne-Birgitte Tougård
(Fjordklyngen)
Løgstørvej 39, 8832 Skals 
Tlf. 21 22 20 42
Mail: anne-birgitte@hotmail.com


Lene Møller
(Viborg Big Band)
Fredensgade 29, 8800 Viborg
Tlf. 21 81 73 10
Mail: finnoglene@mail.dk


Martin Ditlevsen
(Karup Kultur- og forsamlingshus)
Viborgvej 56, 7470 Karup
Tlf. 51 51 28 03
Mail: familienditlevsen@gmail.com


Ole Høg
(Musikviften)
Tyttebærvej 22, 8850 Bjerringbro
Tlf. 40 30 90 99
Mail: ohoeg@grundfos.com

Kontaktpersoner

Kirsten Johansen

Ansvarlig for udbetaling af tilskud

Send sikker post

Tlf: 87 87 30 03

Søren Keldsen

Fuldmægtig, Idræt og Folkeoplysning

Tlf: 51 49 09 14