You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Afregn lokaletilskud

Foreninger skal afregne lokaletilskud senest 1. maj eller 4 måneder efter regnskabsafslutning

Du får brug for

  • Udgiftsbilag for alle lokaleudgifter
  • Års- og kvartalsopgørelser for forbrugsudgifter
  • Påtegning af bestyrelse og revisor (valgfrit)
  • Posteringsudtræk/betalingsservice fra foreningskonto
  • (alle oplysningerne skal være for det år, der afregnes for)

Sådan gør du

  1. Ansøgningen kan udfyldes i perioden 1. februar - 1. maj
  2. Download og udfyld blanketterne på denne side (valgfrit)
  3. Klik på selvbetjeningsløsningen og udfyld oplysningerne i det online ansøgningsskema
  4. Vedlæg alle relevante bilag (inkl. lejekontrakter) sorteret efter punkterne i afregningsformularen

Kontakt

Lene Grønbæk

Assistent - Idræt og Folkeoplysning

Arbejdsområde: Frivillige folkeoplysende foreninger

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 06