You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokale udviklingsplaner (LUP)

Vi styrker planlægningen og udviklingen i mindre byer og landsbyer i dialog med borgerne.

En lokal udviklingsplan er et værktøj, der giver borgerne mulighed for at forme fremtiden for deres lokalområde.

Formål med en lokal udviklingsplan (LUP)

LUP er borgernes visioner og planer for udviklingen af deres lokalområde.

Formålet er

  • at skabe en fælles retning for byens udvikling
  • at samle de lokale kræfter om borgerdrevne aktiviteter og tiltag, der gør deres by og lokalområdet mere attraktivt.
  • at fungere som rettesnor for
    • hvilke aktiviteter og tiltag som borgerne selv er ansvarlige for at realisere
    • hvad byrådet vil arbejde for i lokalområdet.

Det er borgerne og kommunen, der i samarbejder laver planen.

Sådan bliver en LUP lavet

1. Ansøgning om LUP

Byen ansøger om at få lavet en LUP.

2. Udvælgelse

Landdistriktsudvalget udvælger herefter et antal byer, som skal lave en LUP. De udvalgte byer nedsætter deres udviklingsråd.

3. Udviklingsworkshop

Vi begynder med en workshop, hvor alle byens borgere inviteres til at komme med forslag, ønsker og idéer til byens udvikling.

4. Dialog-møder

Efter workshoppen mødes byens udviklingsråd med os. Sammen udvælger vi, hvilke idéer og forslag som borgerne skal arbejde videre med og hvad byrådet vil arbejde videre med. 

Idéer og forslag skrives sammen til et udkast til en LUP.

5. Politisk godkendelse og offentlig høring

Når der er et udkast til en LUP, sender vi den til politisk godkendelse af Landdistriktsudvalget.

Herefter sendes planen i offentlig høring. Alle borgere har mulighed for at læse forslaget til LUP og komme med forslag til eventuelle ændringer.

Kontakt, hvis I er interesseret i at lave en LUP

Karoline Kjeldsen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 26