You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune styrker planlægningen og udviklingen i mindre byer og landsbyer i dialog med borgerne.

Landdistriktsudvalget har i efteråret 2018 igangsat arbejdet omkring lokale udviklingsplaner for byerne i kommunens landdistrikter. De overordnede temaer er Byens Fysik og Byens Liv. 

De lokale udviklingsplaner viser byrådets plan for de mindre byer og landsbyers udvikling. Ønskerne til den fremtidige udvikling formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen. Udviklingsplanerne beskriver hvad byrådet vil prioritere at arbejde for, og hvilke idéer og projekter borgerne selv vil arbejde for at realisere. Udviklingsplanerne er derfor en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter. De lokale udviklingsplaner udarbejdes løbende og erstatter de tidligere byskitser.

Hvis I gerne vil arbejde med udvikling af jeres lokalområde, opfordres I til at indgå i et samarbejde med kommunen omkring en lokal udviklingsplan, i stedet for at lave en ny borgerplan, som mange byer tidligere har gjort. Det er Landdistriktsudvalget der beslutter, hvilke byer der skal lave en lokal udviklingsplan, på baggrund af henvendelser fra interesserede byer.

Nedenstående byer har lavet, eller er i gang med at lave, en lokal udviklingsplan (LUP). Byer med et link er endeligt vedtaget. De øvrige er forskellige steder i processen: 

Kontakt Kathrine, hvis I er interesserede i at lave en lokal udviklingsplan

Kathrine Regitze Viirenfeldt Vand

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 11