You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilskud til jeres VILDE projekter

Få tilskud til projekter der fremmer biodiversiteten.

Projektet skal skabe bedre levesteder for planter og dyr

Skab mere biodiversitet og bedre levesteder for planter og dyr. F.eks. i stenbunker, vandhuller, fuglekasser, insekthoteller, kvasbunker eller hvad I finder på.

Find inspiration i folderen, Naturen i din have (pdf)

Få hjælp til at så blomster - Landbrugsskolen er klar

Ønsker I blomsterstriber har vi et samarbejde med Asmild Landbrugsskole. De kan så en vild blomstereng-blanding med mange forskellige hjemmehørende arter med både ét og flerårige urter.

Læs om aftalen med landbrugsskolen og bestil dem til at hjælpe

Sådan søger I tilskud

For at vi kan vurdere, om I kan få tilskud og hvilket beløb, skal vi bede jer indsende nogle oplysninger.

Før I går i gang, skal vi bruge:

  • Et kort, hvor arealet er indtegnet, gerne på et luftfoto
  • Kort beskrivelse af projektet inkl. planteliste, hvis I vil plante træer og buske (vi giver fortrinsvis tilskud til hjemmehørende arter)
  • Budget, hvor alle jeres udgifter er med
  • Jeres kontakt oplysninger.

Ansøgningen skal sendes på mail til: naturogvand@viborg.dk

Vi behandler ansøgninger løbende.

Kontakt os gerne på forhånd, hvis I har spørgsmål.

Krav til arealet

Det skal være et offentligt tilgængeligt areal, som kommunen ikke vedligeholder.

Det kan f.eks. være et areal ejet eller vedligeholdt af boligforeninger, grundejerforeninger, menighedsråd, en virksomhed e. lign.

Tilskuds beløb

Vi udbetaler typisk tilskud på 2.500 - 25.000 kr. pr. projekt afhængig af projektets omfang.

Hvis det er et større projekt, kan I evt. søge supplerende eksterne fonde eller puljer.

Udbetaling af tilskud

Vi udbetaler når du sender dokumentation for at projektet er færdigt. I skal afholde alle udgifterne selv i første omgang.

I skal sende til den mailadresse der er står i den grønne kontaktboks på denne side,

  • foto af projektet
  • kopi af fakturaer.

Kommunale arealer - dagtilbud, skoler, plejehjem o.lign.

Vi giver også tilskud til naturforbedrende indsatser på institutioner. I kan få op til 100% dækket afhængig af beløbets størrelse.

Flere dagtilbud og skoler har f.eks. plantet hjemmehørende frugttræer og buske og sat forårsløg med tilskud. Og i Bjerringbro arbejder vi på at lave Danmarks Vildeste Plejehjem.

Kontakt os i Natur og vand for mere information om disse tilskudsmuligheder.

Naturvejleder kan hjælpe

En kommunal daginstitution kan få hjælp af naturvejleder Michael Winther, som kan komme ud til jer og give jer tips og tricks til at gøre institutionen vildere.

Læs om Mere natur på legepladsen - Vildere Viborg | KLC Viborg

 

En grundejerforening på Arildsvej i Viborg har lavet et bed med vilde blomster med støtte fra Viborg Kommune

En grundejerforening på Arildsvej i Viborg har lavet et bed med vilde blomster med støtte fra Viborg Kommune

Kontakt

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21