You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilskud til jeres VILDE projekter

Borgergrupper kan få 50% i tilskud til projekter, der fremmer biodiversiteten.

En grundejerforening på Arildsvej i Viborg har lavet et bed med vilde blomster med støtte fra Viborg Kommune

Bedre levesteder for planter og dyr

I kan få tilskud til projekter, der skaber mere biodiversitet og bedre levesteder for planter og dyr. Det kan f.eks. være til stenbunker, etablering af blomsterstriber, fuglekasser, insekthoteller, kvasbunker eller hvad I finder på.

Foreninger og virksomheder kan få tilskud

Hvis I er en forening eller virksomhed kan I søge om at få dækket op til 50 % af udgifterne til projekter, der skaber mere biodiversitet.

Området

Det skal være offentligt tilgængeligt og ikke et areal kommunen ejer.

Hvis I vil søge tilskud, skal I indsende oplysninger

For at vurdere om I kan få tilskud skal vi bede jer indsende nogle oplysninger.

Før I går i gang

  • et kort, hvor arealet er indtegnet, gerne på et luftfoto
  • kort beskrivelse af projektet inkl. planteliste, hvis I vil plante træer og buske
  • et budget
  • jeres kontakt oplysninger.

Når I er færdige

  • Faktura og oplysninger om hvilken NemKonto beløbet skal udbetales til.

Se vores mailadresse længere nede på denne side.

Udbetaling af tilskud

Vi udbetaler 50 % af udgifterne til jeres projekt, når det er etableret. Det betyder, at borgergruppen i første omgang skal afholde udgifterne.

Kontakt

Karen Hingkjær Glerup-Nielsen

Tlf: 87 87 52 21