You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvad er et Europa-Parlamentsvalg

Ved et Europa-Parlamentsvalg stemmer alle danske borgere om, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Læs om, hvordan det foregår og hvem der må stemme.

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU's medlemsstater. Det næste Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal afholdes søndag den 9. juni 2024.

Europa-Parlamentet er det eneste direkte folkevalgte organ i EU. Til valget skal mere end 350 millioner stemmeberettigede borgere vælge 720 parlamentsmedlemmer. I Danmark vælges 15 medlemmer ud af 720 parlamentsmedlemmer.

Alle myndige EU-borgere har ret til at stemme og stille op, uanset hvilket EU-land de bor i.

Europa-Parlamentets opgaver er opdelt i tre hovedopgaver:

  • at deltage i EU's lovgivningsproces i samarbejde med Ministerrådet
  • at vedtage EU's budget
  • at føre demokratisk kontrol med EU's institutioner

Du kan læse mere om om Europa-Parlamentsvalget på borger.dk

Folketingets EU-Oplysning har et specielt temasite med relevant information om valget til Europa-Parlamentet. Se siden her.

På temasitet kan der bl.a. findes kandidatprofiler, praktiske informationer om selve valghandlingen samt oplysninger om Europa-Parlamentets arbejde, quizzer og meget mere.

Se også yderligere oplysninger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

Lasse Jacobsen

Valgchef

Tlf: 51 58 48 78