You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Planstrategi

En planstrategi er byrådets strategi for den fysiske arealanvendelse og udvikling af kommunen.

En planstrategi indeholder:

  • byrådets vurdering af og strategi for den brede og langsigtede fysiske udvikling i kommunen
  • byrådets beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Planstrategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen.

Planstrategien er sammen med kommuneplanen et stærkt værktøj til at vise byrådets prioritering af kommunens arealer – både i byerne og i det åbne land. I Viborg Kommunes tilfælde kan planstrategien også vise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte Sammenhængsmodellen, Konstitueringsaftalen og Klimaplan 2022-2050.

Læs mere om byrådets visioner i Sammenhængsmodellen 
Læs Konstitueringsaftale for byrådsperiode 2022-2025 
Læs Klimaplan 2022-2050 

Baggrund

Tillæggene udgør grundlaget for en ansøgning til By-, Land- og Kirkeministeriet med henblik på at udpege nye udviklingsområder i et landsplandirektiv.

Hvis staten vedtager et landsplandirektiv, vil realisering af områderne efterfølgende forudsætte tillæg til kommuneplanen og lokalplaner.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer