You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Materiale forud for budgetkonference om budget 2024-2027

Her kan du finde et samlet overblik over materialer til brug ved budgetkonference, hvor Viborg Byråd, samt direktionen og Hoved-MED deltager.

Her har du mulighed for at download al materiale fra budgetforhandlingerne forud for budgetforlig 2024-2027.

Forhandlingspapiret opsummerer de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne, og fungerer som tjekliste under forhandlingerne.

Bilag:

Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne. I notatet gennemgås budgetforudsætningerne i basisbudgettet.

Bilag:

 1. Notat om Viborg Kommunes basisbudget
 2. Resultatopgørelse
 3. Takstoversigt

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 19. april godkendt, at befolkningsprognosen for 2023-2038 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning, idet det bemærkes at den fremtidige vækst i antallet af uddannelsespladser og uddannelsessøgende i Viborg Kommune ikke er indregnet i prognosen (link til sag nr. 25 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. april 2023).

Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen for dagtilbud, skole- og ældreområdet.

Bilag:

 1. Notat om demografiregulering for budget 2024-2027

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 8. februar, at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 40 mio. kr. som et beredskab til at imødekomme økonomiske udfordringer i budgetlægningen (link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023).

Bilag:

 1. Sparekatalog inkl. beskrivelser af forslag og tilhørende udtalelser fra MED-systemet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 21. juni besluttet, at sparekataloget sendes i høring i rådene (link til sag nr. 2 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. juni 2023). Der er høringssvar fra følgende:

Bilag:

 1. Udsatterådet
 2. Fritidsrådet
 3. Ældrerådet
 4. Frivilligrådet
 5. Handicaprådet

Anlægsbasisbudgettet består af det allerede vedtagne anlægsbudget.

Bilag:

 1. Anlægsbudget 2024-2027

Der er frist for forslag fra partigrupper den 24. august. Forslagene samt svar på spørgsmål, der er stillet i forbindelse hermed, vil blive vedlagt under dette punkt. Dette vil ske umiddelbart efter fristens udløb.

 1. Socialdemokratiet
 2. Venstre
 3. Det Konservative Folkeparti
 4. Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti