You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

En lokalplan er en detaljeret plan med bestemmelser for et geografisk område i kommunen. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven. Ifølge planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser.

Planforslag under udarbejdelse eller vedtaget for nyligt